skip to Main Content

Bull og Bear-certifikater (er også kendt under som Exchange Traded Notes, der forkortes med ETN) er et værdipapir, der bliver handlet på børsen. Derfor kan de også frit handles af alle, der ar adgang til værdipapirer. Det kan bedst beskrives som værende et værdipapir, der udstedes af en bank, der følger værdien af et bestemt underliggende aktiv. Disse aktiver kan inddeles i fire grupper: Indeks, Aktier, Råvarer og Valutaer, som selvfølgelig handles i stort omfang.

Disse certifikater bliver handlet på fondsbørsen, som du ville handle med stort set en hvilken som helst anden form for aktie. Det er – kort sagt – noget, der giver dig mulighed for at få hele fire nye muligheder, når du handler med ETN’er sammenlignet med, hvis du i stedet gik i gang med at handle med konventionelle aktier via din bank eller lignende. Det er fire følgende muligheder, du får adgang til:

  • Du får mulighed for at handle på baggrund af hele indeks (f.eks. et indeks som OMX20)
  • Det bliver markant nemmere for dig at gå kort i markedet ved at bruge et Bear-certifikat
  • Det bliver også meget nemmere får dig at handle med ellers svært tilgængelige råvarer såsom olie
  • Du kan forøge din investering på markant vis ved at benytte dig af en højere gearing

Derfor er det også oplagt at gøre brug af disse certifikater, hvis du er på udkig efter et investeringsprodukt, der giver dig mulighed for at handle med udgangspunkt i flere markeder, hvis du gerne vil kunne tjene penge i både stigende og faldende marked og du samtidig ønsker at forøge dine chancer for et afkast. Hvis det er noget, du har i sinde at skulle kaste dig ud i, så gør du naturligvis klogt i, at følge godt med i denne artikel, der indeholder en masse relevant info.

Hvad er Bull- og Bear-certifikater?

Certifikaterne er relativt nye produkter på det danske finansmarked. I mange år kunne de danske banker nemlig følge med i, at en stor del af deres kunder gjorde brug af både shorting eller gearing i deres investeringer. Det gjorde du via forskellige former for online trading, hvilket bl.a. inkluderer både CFD-handel og valutahandel. Det var dog en passivitet, der blev brudt tilbage i 2010. Det gjorde Nordea som de første ved at åbne for muligheden for certifikater.

Hvad det betyder er, at du bedst vil kunne betragte både Bear- og Bull-certifikater som værende de etablerede bankers svar på de produkter, du kan finde hos de mange onlinebaserede mæglere. Som det også er kendt for CFD-handel, så er det muligt at gøre brug af disse certifikater til at handle både med og mod markedet, hvilket er tiltalende for mange. Det er nemlig noget, der betyder, at du kan handle og tjene penge på et stigende og et faldende marked.

Hvis du gerne vil handle med et stigende marked og har en klar forventning om, at det underliggende aktiv, du har valgt kommer til at sige, så skal du vælge et såkaldt Bull-certifikat. Det betyder selvfølgelig, at hvis du tror, at markedet kommer til at falde, så skal du i stedet vælge at handle med et Bear-certifikat. Med et sådant certifikat, så vil værdien af certifikatet stige i værdi, hvis det underliggende aktiv falder i værdi – nærmest som er der tale om shorting.

Du skal se på det som om, at du holder et værdipapir i hånden, som er baseret på kursen på et andet aktiv. Det betyder også, at det kan gå to veje fra det oprindelig udgangspunkt – derfor er der også to certifikater; Bull og Bear. Dit værdipapir vil følge en slavisk udvikling på det aktiv, du har valgt at basere det på, så hvis det stiger 1 procent i danske kroner, så vil dit certifikat gøre det samme. Husk dog på, at det også er muligt at geare dit certifikat.

Et godt eksempel på et certifikat med gearing kunne være det tyske indeks DAX. Det består af de 30 mest handlede aktier på børsen i Frankfurt. Vælger du at handlet et Bull DAX-certifikat, så vil du tjene penge ved indekset stiger. Du kan dertil vælge at handle med gearing på 2, så du tjener det dobbelt ved en stigning. Det er dog vigtigt, at du husker på, at hvis du vælger at handle med en gearing på 2, så vil det også slå dobbelt så hårdt, hvis det ender med at falde.

Hvem udsteder disse certifikater?

Disse certifikater er udstedt af diverse banker, hvilket bl.a. kan være Danske Bank, Nordea eller en investeringsbank som Nordnet. Det er også noget, der betyder, at det er hos bankerne, du kan få udstedt sådant certifikater, da det er et finansielt produkt, der er blevet skabt med henblik på, at det kan bruges sammen med gearing. Det bliver dog ofte markedsført under et andet navn, hvilket er årsagen til, at det hos Danske Bank blandt andet kaldes for ProCapture.

Over en periode på mange år er de etablerede banker gået glip af de gearede produkter og har tilmed også talt dem ned, som følge af, at de har en meget højere risikoprofil end f.eks. konventionelle aktier. Det skal dog gøres klart, at den gearing, du kan forvente, at du vil komme til at opleve, hvis du vælger at handle via en etableret bank er noget helt andet end hos for eksempel de mange online-mæglere. Derfor er det også noget, der ikke kan sammenlignes.

Det er et produkt, der er blevet skabt af den mere etablerede bankverden, fordi de ganske enkelt har set sig nødsaget til at kunne finde en form for investeringsprodukt til den mere aktive investor, som er villig til at løbe en større risiko, når han eller hun handler, hvis der samtidig er et mere attraktivt afkastningspotentiale at hente i investeringen. Det er handelstype, der i høj grad tiltaler de investorer, der har sat sig for at skulle handle på kort sigt i et volatilt marked.

Hvorfor skal jeg handle med ETN-certifikater?

Det er sådanne certifikater, der primært henvender sig til de investorer, der føler, at de mangler fleksibilitet og store albuerum i deres portefølje. Både Bear- og Bull-certifikater giver dig mulighed for at lave et væld af investeringer, hvilket bl.a. inkluderer både enkeltpapirer, hele indeks og endda også både råvarer og valutaer. Hvis du vælger at handle med enten et Bear- eller et Bull-certifikat, så er det muligt at tjene på både et faldende og stigende marked.

Med andre ord, så er der altså tale om et investeringsprodukt, der henvender sig direkte til den aktive investor. Det er dog ikke enhver aktiv investor, der har interesse i at gøre brug af disse certifikater. Det er i højere grad de investorer, der er på jagt efter en række nye muligheder frem for blot at handle aktier via din netbank. Som der også tidligere er givet udtryk for, så skal der ikke herske nogen tvivl om, at der følger rigtig mange muligheder med disse certifikater.

Der skal ikke være nogen tvivl om, at der ikke er den samme risiko forbundet med at handle med certifikater med gearing, som det er aktuelt for bl.a. CFD-handel eller derimod handel med såkaldt forex. Det er noget, der skyldes, at din gearing med certifikater er en del mindre. Det er dog ikke noget, der ændrer på, at det fortsat er en faktor, der gælder for både gevinster og tab. Derfor er det også noget, du altid bør sørge for at have med i baghovedet.

Du kan handle både Bull- og Bear-certifikater direkte på Nasdaq OMX Copenhagen. Det er noget, der skal gøres direkte via en online platform efter eget valg. Du skal derfor også selv vælge udbyder. Det er noget, der betyder, at du kan både købe og sælge til de gældende markedskurser. Du vil til hver en tid følge markedets realtidskurser via din platform. Det betyder, at du også kan forvente, at det er gennemsigtigt for alle parter at handle med certifikater.

Bull- og Bear-certifikater kan gøre investering i olie nemmere

Der er rigtig mange, der sidder med et ønske om, at kunne gøre det nemmere at handle med og investere i olie. Det er endnu et rigtig godt eksempel på, hvorfor ETN’er på mange punkter er mere håndgribelige for den private investor. Er det noget, du har planer om, at skulle kaste dig ud i, så skal der ikke lægges skjul på, at de typisk handles i USD via de såkaldte futures på børserne i USA. Det betyder, at du som privat investor ikke kan få direkte adgang til dette marked.

Hvis du i stedet handler med Bull- og Bear-certifikater, så er det et marked, der lige pludselig er langt mere tilgængeligt. Det skyldes nemlig, at værdipapiret er simpelt og det hele tiden følger olieprisen. Ydermere, så skal det også gøres klart, at bankerne kan udstede disse værdipapirer i danske kroner på den danske fondsbørs. Det er et værdipapir, der vil være baseret på kursen på olie, men du er ikke længere tvunget til, at skulle handle olie via futures.

I stedet skal du blot købe et værdipapir direkte på den danske fondsbørs. Det er også noget, der betyder, at banken er garant for at det købet produkt hele tiden er i stand til at følge kursen på det valgte aktiv, som i dette tilfælde er olie, i realtid. Derfor vil du også have mulighed for altid at kunne købe og sælge Bull- og Bear-certifikater inden for fondsbørsens åbningstider. Du kan desuden også handle mange andre typer af råvarer, hvorfor det ikke kun er olie.

Risikoafdækning ift. handel med certifikater

Det er en form for værdipapir, der giver dig mulighed for at spekulere, men det er dertil også en type af værdipapir, der give dig mulighed for at lave en risikoafdækning af allerede igangværende investeringer for private investorer. Et sådant certifikat er derfor også et rigtigt godt supplement til de mange produkter, du kender i dag og kan finde på markedet. Derfor er det bestemt også noget, du bør overveje som privat investor, hvis du ikke allerede handler dem.

Det er naturligvis også derfor, at det har været en udbredt måde at supplere sine investeringer på i udlandet. Sådan har det faktisk forholdt sig i lang tid i udlandet, men det er dog for alvor noget, der først er slået igennem på det danske marked i løbet af 2010. Siden da har de private investorer fået muligheder og værktøjer, der ellers kun har været kendt fra den professionelle verden, og som derfor heller ikke rigtigt har været overvejet af private investorer.

Ved at handle med både Bull- og Bear-certifikater, så er det muligt for dig at få en langt større diversitet i ens portefølje. Hvis du f.eks. har lyst til at skulle allokere 10% af ens samlede investeringer i råvarer, så er det noget, du nemt og hurtigt vil kunne gøre, hvis du bruger disse certifikater. Samtidig er det også noget, der er med til at gøre et ellers komplekst marked mere transparent, da du blot skal holde øje med kursen på det valgte underliggende aktiv.

Du kan vinde på både op- og nedture

Det er desuden også med sådanne certifikater, at du som privat investor får det markant nemmere ved at skulle spekulere i både op- og nedture på de forskellige markeder. Før i tiden har bl.a. shorting været yderst teknisk, men efter disse certifikater er blevet introduceret af de konventionelle banker. Der skal dog ikke være nogen tvivl om, at det faktum, at du kan handle med gearing har været stort kritikpunkt, men det har dog ændret sig på markant vis.

Det er også en spekulation, der kan overføres direkte til risikoafdækning, hvilket dog primært er noget, der bruges af dem, der er mere positivt stemt over for dette produkt. Du kan blandt andet bruge et certifikat, hvis du har en lang position i en aktie, men du ved, at den inden for kort tid står over for et kort fald, så kan du vælge at afdække din investering ved at købe et Bear-certifikat. Du kan derfor også bruge et sådant certifikat til en hurtig gevinst.

Back To Top