skip to Main Content

Hvis du har planer om at skulle handle med valuta, så er det naturligvis vitalt, at du er villig til at investere i og handle med forskellige former for valuta. Der er mange, der har fokus på bl.a. EUR og USD, men der skal dog ikke være nogen tvivl om, at der er mange andre valutaer, der kan være interessante i et investeringsøjemed. F.eks. kan en investering i Norske kroner hurtigt vise sig at være lukrativ, hvis du rammer det rette tidspunkt og f.eks. sætter den op mod en valuta som euro. Traditionel handel med valuta kræver store mængder kapital, hvilket de fleste private investorer ikke har adgang til, men det er ikke ensbetydende med, at det ikke er muligt at handle med valuta som privat investor.

Investering i Norske kroner bør gøres med udgangspunkt i CFD’er

Hvis du ønsker at handle med valuta og i den forbindelse har en interesse i, at skulle lave en investering i Norske kroner, så anbefales det på kraftigste vis, at du vælger at gøre det med udgangspunkt i CFD’er. En CFD (Contract for Difference) er en aftale, der kaldes for en differencekontrakt på dansk. Den går – i alt sin enkelthed – ud på, at der indgås en aftale med en mægler, der udbyder en handelsplatform om, at en handel baseres på differencen mellem kursen ved indgåelse og kursen ved kontraktens udløbstidspunkt. Det er nemt at have med at gøre, da du blot skal tage højde for den difference, der er mellem kursen ved indgåelse og ved udløb – og derfor er det nemt at beregne enten gevinst eller tab.

På trods af, at en CFD kan simplificere din handel, så er det ikke her den egentlig fordel ligger. Du skal i stedet holde fokus på, at din investering i Norske kroner eller en anden valuta skal geares, da det er gearingen, der kommer til at gøre den store forskel. Gearing betyder i bund og grund blot, at du har mulighed for at forøge din margin på dine handler, så du kan forvandle en handel, der reelt set bygger på en investering på 100 USD til at bestå af et indskud på 200 gange den oprindelig investering, hvilket er svarende til 20.000 USD. Det er også ensbetydende med at dit afkast vil blive beregnet på baggrund af de 20.000 USD og ikke den oprindelig investering på 100 USD.

Gearing giver dig mulighed for at begrænse din kapital

Når du skal lave en investering i Norske kroner, som du derefter vælger at geare, så er der mulighed for at holde din investering på et absolut minimum, men samtidig er der fortsat mulighed for at opnå et stort afkast på din investering. Det er naturligvis også derfor, at det er en særlig fordel at gøre brug af differencekontrakter, der er bygget på gearede positioner, uanset om den respektive handel er baseret på den Norske krone mod den Canadiske dollar, eller der derimod er tale om en helt anden sammensætning af valuta.

Back To Top