skip to Main Content

Valutahandel har oplevet en hastig vækst i løbet af de seneste par år. Der er flere og flere danskere, der er begyndt at investere i valuta, men det kan gøres på flere forskellige måder. I mange år har det udelukkende være større fonde og privatpersoner med stor kapital, der har haft muligheden for at handle med valuta, da traditionel valutahandel kræver stor kapital. I dag findes der dog flere andre måder hvorpå du har mulighed for at handle med valuta, så hvis du f.eks. har intentioner om at lave en investering i Schweiziske franc, fordi du er af den opfattelse, at kursen kommer til at stige, så kan det være en fordel at gøre brug af CFD’er (en forkortelse for Contract for Difference) i denne forbindelse.

Hvad er en CFD? Og hvorfor skal det bruges i forbindelse med valutahandel?

Der er mange fordele forbundet med at lave dine valutahandler på baggrund af de såkaldte CFD’er. For at kunne forstå disse fordele og hvorfor en investering i Schweiziske franc bør være baseret på en CFD, så skal du naturligvis vide hvad, det er. Det er en differencekontrakt, der skal indgås med en udbyder af en online handelsplatform. En sådan kontrakt går blot ud på, at din gevinst eller dit tab er beregnet med udgangspunkt i den difference, der er mellem kursen på f.eks. Schweiziske franc ved indgåelse af aftalen og ligeledes også ved aftalens udløb. Det er naturligvis også ensbetydende med, at hvis du har intentioner om at lave en sådan investering i Schweiziske franc, og du har en positiv difference, så er dette din gevinst.

Den egentlig fordel ligger dog i, at du har mulighed for at geare din investering. Det betyder, at du f.eks. laver en investering i Schweiziske franc på en online handelsplatform, der er baseret på en differencekontrakt, hvor du vælger at investere 100 USD i, at den Schweiziske franc kommer til at stige mod f.eks. EUR. Ved hjælp af gearing har du muligheden for at mangedoble din investering uden, at du reelt set har behovet for at skyde indskyde yderligere kapital. Det er forskelligt fra udbyder til udbyder, hvor meget, der er mulighed at geare en investering, men mange steder kan en investering i Schweiziske franc geares helt op til 200 gange – det betyder, at din gevinst potentielt set kan være 200 gange så stor.

Gearing muliggør investering i Schweiziske franc med lav kapital

Det er gearingen, der er med til at muliggøre, at du kan tjene penge på forex trading med et minimalt indskud. Derfor skal der selvfølgelig heller ikke lægges skjul på, at valutahandel bør baseres på differencekontrakter (CFD’er), hvis der er mulighed for det. Endvidere, så skal det også understreges, at CFD’er ikke er synderligt meget værd, hvis ikke de bliver gearet. Derfor skal du heller ikke føle dig nødsaget til at investere hele din opsparing i valuta, for at kunne lave et mærkbart overskud på det – det kræver blot at du er villig til at løbe risikoen ved at geare din investering.

Back To Top