skip to Main Content

Hvis du har interesse for trading eller finansiel investering, så har du – med garanti – hørt om begreber såsom bl.a. ”markederne lukkede oppe i dag” eller ”der ses en del volatilitet på markederne”. Med marked menes der typisk de forskellige finansindekser, der findes verden over. Et indeks kan bedste beskrives som værende en gruppering af et bestemt antal aktier i én omsættelig enhed. Hver aktie kan købes for sig selv, men hele indekset kan også handles.

Indekser er samtidig også med til at kunne give dig et generelt billede af, hvordan et bestemt marked klarer sig. Det skyldes naturligvis, at de samler en række forskellige aktier. Dertil skal det også understreges, at tallet er udledt af et bestemt vægtet gennemsnit. Som følge af dét, så kan det også give en generel indikation af dén retning, som markedet går i. Det er også heraf at der typisk henvises til de forskellige indekser som værende ”markeder”.

Hvad er indekshandel?

Indekser er – som der også er givet udtryk for ovenfor – en række af aktiver, der er blevet grupperet sammen. De kan enten repræsentere en bestemt sektor af et marked eller derimod et helt marked som helhed. Det samlede niveau for et indeks bliver beregnet med udgangspunkt i de aktuelle priser på samtlige af de aktiver, der udgør det respektive indeks. Derfor er det også skiftet i de aktiver, der udgør indekset, der vil give fald eller stigningen i indeksets værdi.

Langt de fleste lande har minimum ét finansielt indeks. Nogle af de større økonomier har tilmed mere end blot ét. Fælles for dem alle er selvfølgelig, at de grupperer en række aktiver. Nogle af de største indekser omfatter bl.a. S&P 500 og Dow Jones, derer baseret i New York, FTSE100 i London, DAX30 i Frankfurt, Hang Seng i Hong Kong samt Nikkei 225 i Tokyo. Dertil er Shanghai Composite også ét af de helt store indekser, du har mulighed for at handle med.

I denne forbindelse er det naturligvis værd at notere sig, at de forskellige børser (og indekser) har fokus på forskellige aktietype. Derfor vil der også være nogle indekser, der er specifikt globale, hvilket bl.a. inkluderer S&P Global 100. Nogle af dem er derimod kun nationale og noterer også kun virksomhed, der er hjemmehørende i det respektive land. Få indekser har fokus på specifikke sektorer som f.eks. NASDAQ, der udelukkende har fokus på teknologisk aktier.

Ydermere, så skal det også gøres klart, at det også er muligt at finde frem til en række af de helt store, multinationale selskaber, der kan bryste sig af, at være omsættelige på mere end ét indeks. Det er normalt båd et nationalt og et internationalt indeks. Et godt eksempel kunne være Alibaba.com, der kan handles på både Hong Kongs Hang Seng-indeks, men det er samtidig også muligt for dig at handle deres aktie på det prominente New York Stock Exchange.

Hvordan kan jeg handle med hele indekser?

Når det kommer til at skulle handle med indekser, så er det faktisk noget, der på mange punkter minder om, at skulle handle med mange andre typer af CFD-produkter. På lige fod med, at skulle handle med individuelle aktier, så er det muligt for dig som trader at tage positioner afhængigt af, om du er af den opfattelse, at det valgte indeks vil ende med at stige eller falde. Med andre ord, så er det faktisk også overraskende nemt for dig at indtage en nem short-position.

Som det også er aktuelt for en lang række andre typer af finansielle produkter, så handler det om at kunne sælge til en højere pris, end til den pris, du selv har indtaget din position ved. Ellers vil et alternativ være, at skulle købe tilbage til en lavere pris end, hvad du oprindeligt har solgt for. Det skal gøres klart, at alle aktier, der er noteret på indekset vil blive inkluderet i beregningerne af indeksets nuværende niveau, og hvorvidt indeksværdien vil enten stige eller falde.

Et indeks’ volatilitet kan være høj

I og med, at de mange forskellige indekser består af et væld af forskellige aktier, så skal det også gøres klart, at et indeks’ volatilitet kan være ret højt. Det er noget, der handler om, at der kan være relativt konstant skiftende kurser på disse aktier. Det skal dog gøres klart, at det som følge af dette også er meget sjældent, at de mange indekser vil bevæge sig mere end blot et par enkelte procentpoint i løbet af et døgn – det skal du naturligvis også huske på.

Det er naturligvis noget, der handler om at det er meget usædvanligt, at det sker, at alle aktier i et indeks lige pludselig ender med at gennemgå drastiske bevægelser i samme retning på samme tid. Det er også noget, der betyder, at det kun er noget, der er sket i meget få tilfælde. Faktisk er det noget, der kan begrænses til de store børskrak, der forekom i både det 20. og det 21. århundrede, hvorfor det bestemt er sket i meget, meget få tilfælde.

Et godt eksempel på en indekshandel

Den bedste måde at forstå, hvordan indekshandel fungerer er naturligvis ved at læse et godt eksempel på det. I denne forbindelse er der tale om en trader, der beslutter sig for at købe en position i FTSE100. Hvis dette indeks i øjeblikket handles på et niveau, der lyder på 6949-6950, så betyder det, at der er tale om et indeks, der i skrivende stund har et spread på ét point. Det er selvfølgelig noget, der får indflydelse på muligheden for at lave et afkast på denne handel.

Hvis den handlende beslutter sig for at investere 10 GBP af FTSE på niveauet 6950, så vil han eller hun starte 10 GBP nede, da det såkaldte “Sælg”-niveau lyder på 6959. Det betyder også, at der selvfølgelig ikke er nogen mulighed for at lukke sin position med det samme, hvis man gerne vil undgå at lide et tab. I stedet skal du være forberedt på, at det naturligvis er noget, der tager lidt tid. Det er også som følge af dette, at mange handler med indekser på lang sigt.

hvis det efterfølgende hænder, at det valgte indeks ender med at bevæge sig op på et niveau, der hedder 6955-6956, så er der mulighed for at sælge med fortjeneste. Hvis du som trader har valgt at placere 10 GBP til en start og sælger på dette niveau, så vil der være tale om en stigning på 6 point og dermed en fortjeneste på 50 GBP. Det skyldes, at det første point i traderens favør vil få handlen til at gå i nul. Det er først de følgende 5 point, der reelt set er fortjeneste.

Skulle det i stedet ske, at værdien af FTSE ender med at falde til et niveau, der lyder på 6945-6946, så vil du som trader i en sådan situation have tabt 50 GBP i stedet for at have tjent det samme beløb. Det skyldes selvfølgelig, at prisen, de føromtalte 10 GBP sælges til er fem point lavere end dén pris, de oprindeligt er blevet købt til. Det er også noget, der beviser, at der er gode muligheder for at tjene penge på indekshandel, men det kan også ende omvendt.

Mange aspekter at være opmærksom på ved indekshandel

Der skal ikke være nogen tvivl om, at når du handler med et helt indeks, så er der mange forskellige ting, du skal sørge for at være opmærksom på. Det er ikke muligt at øge dine chancer for gevinst, hvis ikke du har forberedt dig nøje og hvis du ikke hele tiden husker på, at der er tale om én enhed, der er bestående af et bestemt antal individuelle aktier, der er blevet grupperet. Nedenfor kan du læse om en række af de aspekter, der er vigtige at være opmærksom på.

1. Overvågning af diverse indekssektorer

Der findes ikke nogen specifik størrelse for et indeks. Det kan være alt lige fra det danske C20, der indeholder 20 danske virksomheder og det tyske DAX 30, der byder på 30 tyske virksomheder helt op til Wilshire 5000-indikset, der – som navnet også giver antydninger af – byder på intet mindre end 5.000 virksomheder. Derfor er det også vigtigt, at du overvejer hvad dets bestanddele er, om det har et stort antal aktier og om det er fokuseret på en specifik sektor.

Et rigtig godt eksempel på dette er, at mere end 10% af UK FTSE100 består af aktier og dermed også virksomheder, der arbejder med enten minedrift eller energi. Det er også noget, der betyder, at det meget hurtigt kan lade sig gøre, at et skifte i de generelle råvarepriser kan medføre, at det er noget, der får indflydelse på værdien af dette indeks. Derfor er det også vigtigt, at det er noget, du er opmærksom på, hvis du vil handle med sådanne typer af indekser.

2. Forekommer der ændringer i indekser?

Det er selvfølgelig også rigtig vigtigt, at du er opmærksom på, at et indeks består af en række aktier, men der kan dog være udskiftning af de aktier, der udgør det respektive indeks. Det kan blandt andet ske, at virksomheder fusionerer, hvilket vil betyde, at to aktier pludselig bliver til én. Et godt eksempel er Dixons og Carphone Warehouse fusion i Storbritannien tilbage i 2014, der betød, at deres tidligere to aktier blev til én omsættelig aktie; Dixons Carphone.

Det er dog ikke den eneste måde, der kan ske ændringer i et indeks. Det er heller ikke unormalt, at en virksomhed, der er med i et indeks ender med at gå konkurs. Det vil selvfølgelig føre til, at det ikke længere er muligt for dig eller andre tradere at handle deres aktier. Samtidig kan det også ske, at en virksomhed kan tabe markedsværdi og nå et punkt, hvor den ikke længere er værdifuld nok til at være med i dets nuværende indeks og den derfor bliver fjernet herfra.

Et godt eksempel kunne være FTSE 100, der er et indeks, der udelukkende indeholder de 100 største børsnoterede virksomheder i Storbritannien. Det samme er noget, der gør sig gældende for det danske C20-indeks, der indeholder de 20 største børsnoterede virksomheder i Danmark. Hvis det skulle ske, at en virksomhed falder så meget i værdi, at den ryger ud af et indeks, så vil den blive erstattet med en virksomhed fra et andet indeks, der har en større værdi.

3. Er der forbindelse mellem valutaer og indekser?

Dertil skal det også gøres klart, at du som indekstrader gør klogt i, at holde øje med kurserne på de forskellige valutaer. Det skyldes, at der kan forekomme tidspunkter, hvor en svag valuta vil medføre, at et indeks enten stiger eller falder. Det kan f.eks. være Nikkei225 i 2014, hvor værdien af USD mod den japanske yen steg. Tidligere på året hed kursen 1:102, men i slutningen af året hed den derimod 1:120. I samme periode stormede Nikkei225 frem.

Hvad kan årsagen være til, at der er en stærk kontrast mellem et lands valuta og dets primære indeks? Det er noget, der i høj grad hænger sammen med, hvis vi holder fast i det eksempel, der er blevet beskrevet ovenfor, at den japanske yens styrke spiller en aktiv rolle i Nikkeis fremgang. Japan har en økonomi, der er stærkt baseret på eksport, og det vil betyde, at en svagere valutakurs vil gavne importørerne, da de kan sælge produkterne til en lavere pris.

Det medfører, at de importører, der sælger deres varer på deres egne markeder kan skabe den samme profit på hvert salg i deres egen valuta. Det er noget, der betyder, at den japanske yens værdi dermed har hjulpet de virksomheder, der særligt arbejder med eksport af deres varer. Da disse virksomheder er begyndt at klare sig markant bedre, så er det også noget, der har været med til at trække værdien af hele det store Nikkei225-indeks op.

Derfor er det heller ikke altid nemt at handle med indekser. Det er dog noget, der både kan tilføje en god spredning til din portefølje, mens det samtidig også er noget, der kan bære et stort afkast med sig.

Back To Top