skip to Main Content

Når du handler med valuta, så er der selvfølgelig mulighed for at handle med og investere i alle former for valuta, hvilket naturligvis også betyder, at det er muligt at lave en investering i Danske kroner. I traditionel forstand ville dette betyde, at du skulle sætte dine likvide midler i DKK, men det har du med stor sandsynlighed allerede. Der findes dog andre måder hvorpå du kan handle med og investere i valuta, som lige netop giver dig muligheden for at lave en decideret investering i Danske kroner, hvis du f.eks. tror, at kursen for DKK kommer til at stige mod kursen for EUR. Det kræver dog, at du er villig til at handle med udgangspunkt i såkaldte CDF’er, der kaldes for differencekontrakter på dansk.

Sådan kan du investere i DKK med differencekontrakter

Hvis du har interesse for valutahandel og gerne vil investere i danske kroner, så skal du tage udgangspunkt i såkaldte differencekontrakter. Det er ganske enkelt en kontrakt, der indgås med en mægler, som ligeledes også udbyder en platform, der kan bruges til forex trading. Som navnet også antyder, så er det blot differencen ved aftalens indgåelse og ved aftalens udløb, der diktere, hvorvidt der er tale om et tab eller en gevinst og naturligvis også størrelsen heraf. Derfor er det også en måde, der er med til at gøre det nemt for dig at lave en investering i Danske kroner, hvis du er af den opfattelse, at kursen kommer til at stige i løbet af et fastsat tidsspektrum – men det er dog først, når positionen geares, at der kan tjenes penge.

Gearing handler om, at du får muligheden for at forøge en handels investerede beløb uden reelt set selv at skulle indskyde midlerne. Det er forskelligt fra udbyder til udbyder, hvor meget, der er mulighed for at geare sin handler, men det har oftest også relevans, hvor stort et beløb, der er tale om. Nogle udbydere giver dig muligheden for at geare f.eks. en investering i Danske kroner med helt op til 200, hvilket betyder, at hvis du vælger at indskyde 200 USD i en sådan investering, så er der mulighed for at forøge dette beløb til hele 40.000 USD. Det er med udgangspunkt i det gearede beløb, at dit afkast vil blive beregnet, hvorfor der er mulighed for at forøge sin afkast markant, hvis man er villig til at geare sin position.

Med CDF’er er investering i Danske kroner muligt

Selvom den primære del af (hvis ikke hele) din formue er placeret i danske kroner, så er der reelt set mulighed for at lave en investering i Danske kroner ved at benytte dig af en CDF. Hvis det skal være en givende og mærkbar investering, så er det naturligvis vigtigt, at du sørger for at geare din position. Det kan godt meget vel lyde teknisk, men hvis du sørger for at oprette dig på en brugervenlig platform, så bør det slet ikke være noget problem at hitte ud af, hvordan du kan investere i DKK og efterfølgende geare din position.

Back To Top