skip to Main Content

Du har næsten ubegrænsede muligheder, når det kommer til valutahandel. Det er de færreste former for valuta, der ikke kan investeres i eller handles med, så hvis du f.eks. ønsker at lave en investering i Singaporske dollar, så står det dig naturligvis frit for at gøre dette. Du skal dog være klar over, at der findes flere måder hvorpå, du har mulighed for at handle med valuta, men valutahandel i traditionel forstand er dog oftest noget, der udelukkende er muligt, hvis man har adgang til en større mængde likvide midler, da der ellers ikke kan skabes noget synderligt stor afkast på forex trading. Det er naturligvis også derfor, at du i stedet skal vælge at se i retning af CFD’er (Contract for Difference), hvis du f.eks. gerne vil lave en investering i Singaporske dollar.

Derfor er CFD’er hensigtsmæssigt ved investering i Singaporske dollar

Der er naturligvis et væld af årsager til, at CFD’er er noget, du skal holde øje med, men der er dog nogle helt særlige faktorer, der gør, at det er tiden værd. Fordelen ved at gøre brug af CFD’er er, at du indgår en kontrakt med en udbyder af denne form for handler om, at der afregnes med udgangspunkt i differencen fra kursen, der er fastsat ved indgåelse af kontrakten og kursen ved udløb af kontrakten. Det gør det ikke blot nemt for dig at beregne dit afkast, da det blot er differencen, der vil være dit afkast. Der skal dog ikke lægges skjul på, at en investering i Singaporske dollar på baggrund af CFD ikke vil kunne give et synderligt stort afkast i sig selv, da du skal geare din investering, inden det giver et mærkbart afkast.

Hvis du er ny indenfor forex trading, så er det naturligvis ikke sikkert, at du tidligere har hørt om gearing. Det er et værktøj, der giver dig muligheden for at forøge margin på din handel. Det betyder, at du kan lave en investering i Singaporske dollar, hvis du er af den opfattelse, at den kommer til at stige over et bestemt tidsspektrum. Ved at geare din position i denne handel, så kan du forøge dit indskudte beløb mange gange. Det varierer fra udbyder til udbyder, hvor meget, der er mulighed for at geare en handel, men nogle steder er der mulighed for at opnå en gearing på helt op til 200, hvorfor du kan gange dit indskudte beløb med 200, uden selv at skulle indskyde yderligere midler.

Investering i Singaporske dollar kræver ikke stor kapital

Der er rigtig mange, der er af den opfattelse, at du er nødsaget til at besidde en stor kapital for at kunne tjene penge på forex trading. Sådan forholder det sig – som tidligere nævnt – også i forbindelse med traditionel valutahandel, men hvis du derimod vælger at basere dine handler på CFD’er (som kaldes for differencekontrakter på dansk) og i samme ombæring også sørger for at geare din position, når du f.eks. laver en investering i Singaporske dollar, så er der mulighed for at opnå et højt afkast med en lille investering.

Back To Top