skip to Main Content

Du har mulighed for at handle med stort set alle former for valuta, hvis du ønsker at trade med forex. Det betyder også, at du f.eks. har mulighed for at lave en investering i Japanske yen, hvis du har en opfattelse af, at kursen kommer til at stige i løbet af det næste stykke tid. Du kan handle med valuta på flere forskellige måder, men traditionel valutahandel går ud på, at flytte dine likvide midler fra én valuta til en anden. Ulempen ved denne form for valutahandel er, at det kræve en større mængde kapital, som ikke alle personer har adgang til. Det er dog ikke ensbetydende med, at du ikke har mulighed for trade forex med en lille kapital. Hvis du ønsker at gøre dette, så skal du blot handle med udgangspunkt i CFD’er (Contract for Difference).

Derfor skal din investering i Japanske yen baseres på CFD’er

Selvom det kan lyde mere simpelt at have med traditionel valutahandel at gøre, så er der flere årsager til, at du bør basere din investering i Japanske yen på CFD’er. Det handler i høj grad om, at du dermed ikke er nødsaget til, at skulle finde en større mængde kapital til at kunne gennemføre den respektive handel, men at du derimod kan begrænse din indskud uden, at skulle være bange for, at dit afkast bliver begrænset. For at kunne investere i Japanske yen (og andre valuta) på baggrund af CFD’er, så skal du naturligvis have oprettet en konto hos én af de mange online platforme. Fordelen ved at handle med CFD’er er, at dit afkast udregnes på baggrund af differencen mellem kursen på aftalens indgåelsestidspunkt og aftalens udløbstidspunkt.

Det lyder umiddelbart som om, at det ikke bringre mange penge med sig. Det gør det dog, for hvis du handler med CFD’er, så får du også muligheden for at handle med en høj margin (også kaldet for gearing). I bund og grund er det gearingen, der kommer til at gøre den store forskel. Idéen med gearing er, at du får muligheden for at opnå et særdeles højt afkast på baggrund af en mindre investering. Hvis du eksempelvis indskyder 100 USD i en handel, hvor du tror, at Japanske yen vil stige mod f.eks. EUR, så kan du geare din investering med eksempelvis 200. Det betyder, at dit afkast (men også dit tab) vil blive beregnet på baggrund af et indskud, der lyder på hele 20.000 USD.

Investering i Japanske yen kan give betragtelige afkast

Hvis du har intentioner om at tjene penge på at trade forex, så skal der naturligvis ikke lægges skjul på, at der er mulighed for at opnå et betragteligt afkast ved at lave en investering i Japanske yen. Det er dog nemmere at tjene penge, hvis blot du sørger for, at din investering er baseret på CFD’er, da det vil være ensbetydende med, at din investering samtidig også er gearet. Det kan give dig et højt afkast for en lille investering, hvilket naturligvis er essensen af denne form for trading.

Back To Top