skip to Main Content

Uanset hvilken type af værdipapirer, du investerer i, så vil der altid være en risiko forbundet med din investering. Det betyder, at du kan risikere, at du miste dele eller hele din investering. Selvom du med garanti gerne ville, så er det som investor ganske enkelt ikke muligt at undgå denne risiko. Det er et element af investering og trading, der altid vil være der. Derfor er det noget, du blot må lære at leve med, hvis du ønsker at investere, forvalte og handle med din formue.

Heldigvis forholder det sig således, at der findes en række relevante tiltag, du kan benytte dig af, hvis du ønsker at minimere den risiko, der er forbundet med dine investeringer. I en sådan sammenhæng er det dog vigtigt, at det er gjort klart, at du først skal have en forståelse for din risiko. Er det ikke tilfældet, så kan du ikke minimere den. Derfor er det også vigtigt, at dine investeringer altid er meget velovervejede, så du kender risikoprofilen ved din investering.

Når du først har dannet dig en forståelse for din risiko, så er det næste skridt at udarbejde en effektiv risikostyring. Det er her, du begynder at arbejde med at lave en reel minimering af de risici, der er forbundet med de investering og handler, du laver. Indledningsvist vil vi gennemgå begrebet risikoprofil, der – som der også er givet udtryk for tidligere – har en meget afgørende betydning for din risikostyring og dermed også din succes med dine investeringer.

Start med at skabe et overblik over din risikoprofil

Risikostyring har mange aspekter. Den første (og egentlig også det vigtigste) er, at du kan kortlægge en personlig risikoprofil (kaldes ofte også for en investeringsprofil). Uden denne, så kan du ikke igangsætte det reelle arbejde med at minimere dine risici. Derfor skal du enten selv eller i fællesskab med en professionel rådgiver sørge for at stilling til og konkretisere de nedenstående spørgsmål:

  • Hvilke/hvilket formål har jeg med min investering?
  • Har jeg en bestemt tidshorisont og i så fald; hvad er den?
  • Har jeg tidligere erfaring med investering?
  • Er jeg meget risikovillig eller ej?
  • Har jeg likviditet til at oppebære eventuelle tab?

Det er ikke kun vigtigt, at du har en risikoprofil i forbindelse med udvælgelsen af de værdipapirer, du skal investere i. Det er også noget, der har relevans for, hvilket risici, du særligt skal fokusere på i din risikostyring. Hvis du på forhånd ved, at du ikke har råd til at tabe mere end 10% af din investering, så bør dit absolut primære fokus være på, at undgå et negativ afkast. Det vil som oftest betyde, at du skal holde dig til langsigtede investering eller bruge stop-loss.

Hvis du i stedet er mere risikovillig, men dog har besluttet dig for, at du har en tidshorisont, der lyder på blot ganske få måneder, så vil det være andre aspekter, der spiller ind. En effektiv risikostyring i en sådan sammenhæng vil indebære, at du har en stor variation i din portefølje. Det er nemlig noget, der gerne skulle være med til at forøge dine forudsætninger for, at én af dine investeringer ender med at stikke af og dermed også give dig et kortsigtet afkast.

Det bedste råd; spred dine investeringer

Du har med garanti hørt om, at du ikke må have alle dine æg i én kurv. Det er bestemt også noget, der er aktuelt, når det kommer til risikostyring og investering i det hele taget. Derfor er det også det både bedste, men også mest simple råd, der kan gives i forhold til at skabe en solid risikostyring; du skal ganske enkelt sprede dine investeringer. Hvis du ønsker at sikre dig, at du har en solid risikostyring, så bør du f.eks. ikkke have en portefølje kun bestående af aktier.

På samme måde bør din portefølje heller ikke kun består af obligationer eller være placeret i valuta. Du skal i stedet arbejde dig hen imod en mere alsidig portefølje, der er varieret og dermed indeholder lidt af hvert; aktier, derivater, obligationer, futures, warrants osv. Ved at have en blandt portefølje, så minimerer du din risiko på effektiv vis. F.eks. har obligationer en tendens til at sige, hvis aktier falder, da kapitalen flyttes fra aktier til obligationer – og omvendt.

En portefølje med lav diversitet er sårbar

Hvis du har en portefølje, der eksempelvis kun er bestående af aktier, så vil den være meget sårbar, hvis der skulle ske et fald i det generelle aktiemarked. Derfor vil hele dine portefølje også være byde på en betydelig markeds- og aktierisiko. Hvis du i stedet havde valgt at fordele din portefølje, så den indeholder 50% aktier og 50% obligationer, så ville du kunne minimere dine tab. Derfor er det ét af de vigtigste aspekter, at du skaber en portefølje med diversitet.

Den klare fordel ved at sprede dine investeringer over forskellige typer af værdipapirer er, at du ikke rammes nær så hårdt, hvis der er ét marked, der i en periode performer dårligt. Du skal dog også skabe diversitet på hvert marked. Du skal eksempelvis ikke placere hele din aktieformue i én aktie. Der skal være diversitet og spredning af dine investeringer. Populært kaldes dette for risikospredning, da du spreder din risici på forskellige markeder og aktiver.

Søg ud over de danske landegrænser

For mange kan det virke appellerende og ganske nemt, at du har en portefølje, der udelukkende består af danske aktier. Historisk set, så har de danske aktier klaret sig rigtig godt i løbet af de senere år, hvilket betyder, at hvis du for ganske få år siden investerede i C20, så har du – med garanti – også opnået et fornemt afkast. Det er blot med til at styrke interessen for at holde sig til dét, du kender; de danske virksomheder og det danske C20-indeks.

Hvis du ønsker at optimere din porteføljen på en sådan vis, at du forøger dine chancer for et solidt afkast, men samtidig også ønsker at bibeholde en effektiv risikostyring, så bør du skabe en aktieportefølje, der byder på en god diversitet. Derfor bør den også indeholde både danske, men også alt lige fra amerikanske og tyske til argentinske aktier. Køber du kun aktier fra ét land, så er du meget sårbar over for det, der kaldes for at løbe en landerisiko.

På trods af, at Danmark kan bryste sig af, at være et både forholdsvist lille land og samtidig er et stabilt ét af slagsen, hvor vi har et velfungerende retssystem, politiske tendenser, der er relativt forudsigelige, og et både anerkendt og relativt opadgående marked for handel med værdipapirer, så er det ikke noget, der ændrer på, at der altid vil være en risiko forbundet med at binde alle dine investeringer op på det danske marked, hvorfor du bør afholde dig fra det.

I denne forbindelse er det selvfølgelig også værd at notere sig, at den danske vækst har været jævnt sløj, hvis man sammenligner med det, vi har oplevet hos både vores naboer i nord og syd. Det er danske forhold, der kan vise sig at blive en potentiel hæmsko for dine investeringer. Hvis du i stedet vælger at supplere din portefølje med både andre aktiver og værdipapirer fra andre lande, så vil du kunne minimere din risiko, hvis f.eks. det danske marked dykker.

Der kan ikke gives noget entydigt og specifikt svar på, hvor stor en landespredning (og generel spredning), man bør have. Det er noget, der er forskelligt fra investor til investor, hvorfor det er noget, der skal tilpasses netop din situation. En god tommelfingerregel er dog, at des større beløb, du har valgt at investere, des større spredning bør du også sørge for at have. Samtidig er det også noget, der afhænger meget af måden, du investerer og handler på.

Forsøg på bedst mulig vis at undgå valutaudsving

Hvis du vælger at investere i udlandet, så udsætter du også dig selv for endnu en risiko. Det er en risiko, der kaldes for en valutarisiko. Hvis du eksempelvis har valgt at investere 1 million i et amerikansk selskab. Hvis det skulle ske, at den valgte aktie stiger med 10% og du får udbetalt 1% af din investering i udbytte, så har det selvfølgelig vist sig at være en sund investering. Hvis du ønsker at sælge din position i selskabet, så skal du naturligvis sætte dine position i udbud.

Det kan være sket, at den danske krone i mellemtiden er blevet stærkere. Det vil typisk også betyde, at kursen på danske kroner over for USD. Hvis vi antager, at kursen er steget med 15%, så vil det have den betydning, at det nu er billigere at købe amerikanske dollars. Det betyder også, at det er blevet dyrere at købe danske kroner for USD. Det er et problem for dig, da du har en position i et amerikansk selskab, hvilket betyder at du skal sælge fra USD til DKK.

Selvom du egentlig har skabt et afkast på cirka 11% på din oprindelige investering. Det betyder også, at du således bør have 1.1 million danske kroner. I og med, at du har placeret din investering i et amerikansk selskab, og USD mod DKK er faldet med 15%, så vil det faktisk resultere i, at du ender med at realisere et nettotab. I en sådan forbindelse kan du enten vente med at realisere din position og håbe på, at USD mod DKK vender tilbage til sit oprindelige kursniveau.

Hvordan undgår jeg valutaudsving og tab heraf?

Hvis det er noget, du som investor gerne vil undgå, og det vil du med garanti gerne, så er du så heldig, at der faktisk findes en god løsning på dette. Hvis du skal investere på det internationale marked, så er det bestemt også noget, du bør overveje meget nøje. Når du handler med andre valutaer, så indebærer din risikostyring, at du skal sørge for at gardere dig mod, at disse kurser kan skifte, hvis du gerne vil være sikker på, at du skaber en god, solid fortjeneste.

I denne forbindelse er der primært to redskaber, du kan gøre brug af, når det kommer til risikostyring og til at minimere den valutarisiko, der er forbundet med at handle på det internationale marked. Den bedste løsning i denne forbindelse er den bedste løsning, at du vælger at handle værdipapirer i udlandet; futures og optioner. En future er med til at sikre dig en ret og en pligt til at købe/sælge et givent aktiv til en given kurs på en fastsat dato.

Hvis dette skal forklares nærmere, så bør vi igen tage udgangspunkt i det førnævnte eksempel med USD kontra DKK. Hvis du har en future, så har du sikret dig selv et bestemt antal danske kroner, der kan købes til en favorabel kurs, hvad end kursen falder eller stiger. Den klare fordel ved en future er, at du ikke skal bekymre dig om udsving, da du allerede har købt retten til at veksle dine USD til DKK til en fast pris. Derfor er futures bestemt en klar fordel.

Omvendt betyder det også, at hvis kursen stiger til din fordel, så er det ikke noget, du kommer til at nyde godt af, da du allerede har købt dig til en fast kurs. Hvis det er noget, du gerne vil undgå, så er du bedre stillet ved at vælge en option. Du køber i denne forbindelse også en ret, men du har dog ikke en pligt til at sælge eller købe et givent aktiv til en bestemt, fastsat kurs. Hvis kursen udvikler sig i en givtig retning, er du selv herre over om du vil udnytte optionen.

De ovenstående er noget, der kan hjælpe dig i retning af en mere effektiv risikostyring. Det er dog vigtigt, at du husker, at det ikke er noget, der er fælles for alle investorer. Tværtimod, så skal du sørge for at implementere de foranstaltninger, der er relevante for dig. Det er nemlig på denne måde, at du vil kunne opnå den mest optimale og mest effektive styring af din risiko som investor, hvilket er aktuelt, uanset om du er en langsigtet investor eller kortsigtet trader.

Back To Top