skip to Main Content

Gearing

Danskerne er glade for at investere deres formue. Det er blevet meget normalt blandt danskerne at investere i aktier. Det gøres med fri kapital fra egen private formue, men typisk også med pensionsopsparing eller børneopsparing. Der er flere årsager til, at det særligt er aktier, som de fleste danskere har valgt at kaste sig over. Det skyldes dog primært, at aktier er en form for værdipapirer, der er kendt for at være i stand til at at generere et stabilt, langsigtet afkast.

Det er derfor forventeligt, at et aktieafkast langt vil overstige det afkast, der kan forventes fra f.eks. obligationer eller nogle af de øvrige investeringssubjekter, der er mindre risikofyldte. De fleste, der lever af aktiehandel eller ønsker at skabe en reel indkomst fra det, kan dog sjældent opretholde et tilstrækkeligt afkast, hvis ikke de benytter sig af et investeringsværktøj, der kaldes for gearing. Det er noget, der blandt andet bruges af daytradere i særdeles høj grad.

Det er et formidabelt investeringsværktøj, hvis du kan finde ud af, at bruge det på korrekt vis. Men hvad er gearing? Hvordan virker det? Og hvad skal jeg være opmærksom på, hvis jeg bruger gearing? Hvis det er et begreb og et værktøj, du gerne vil blive klogere på, så er du kommet til det rette sted. I denne artikel har vi nemlig samlet den mest fornødne viden omkring både gearing og gearede produkter. Derfor er det også sikkert, at du er havnet det rette sted.

Hvad er gearing egentlig?

Gearing er et relativt nyt begreb. Det er et værktøj, der er steget uhyre meget popularitet i løbet af de seneste 10-20 år. Særligt i løbet af de seneste par år har danskerne for alvor fået øjnene op for det. Det er dog ikke alle, der ved, hvad dette begreb dækker over. Kort og godt, så går det ud på, at du som investor kan “låne” penge til at investere i værdipapirer. Det er dog vigtigt, at du ikke tror, at der er tale om et decideret lån, for det er ikke dét, det handler om.

Det vil derimod betyde, at du som investor får mulighed for at foretage en større investering, end du ellers ville have haft mulighed for, hvis du kun brugte din egen kapital til at investere i de respektive værdipapirer eller certifikater. Som der også er givet udtryk for ovenfor, så er det ikke noget, der indebærer et traditionelt lån. Du vil derfor aldrig få de “lånte” penge i hånden. I stedet vil de blive placeret i f.eks. et certifikat, CFD’er eller et helt tredje gearet produkt.

Med et sådant certifikat vil du have en gearing på et underliggende aktiv, som kan være alt lige fra en aktie til en form for råvare. Hvis du placerer penge i et sådant certifikat, så vil det altid være bundet op på en specifik aktie el.lign., så vil kursændringen på det underliggende aktiv påvirke dit certifikat med et bestemt antal procent. Procenten vil dog være afhængig af hvilken gearing, dit certifikat har. Derfor skal du naturligvis også undersøge dette på forhånd.

Et godt eksempel på en gearet handel

Hvis du har eksempelvis har valgt at investere i et Danske Bank bull-certifikat, der har en gearing på 3, så vil det give dig et certifikat, der byder på en gearing på hele 300%. Det vil i bund og grund betyde, at eventuelle ændringer i kursen på Dansk Banks aktie vil påvirke hele dit certifikat med intet mindre end 300%. Hvis aktien f.eks. stiger med 1%, så vil dit bull-certifikat stige med 3%, hvilket også vil betyde, at dit afkast vil være højere end ved traditionel handel.

Det smaret ved gearing er naturligvis, at du i et sådant tilfælde kan nøjes med ét certifikat frem for at have tre traditionelle aktier. Som følge af, at du har gearet dit produkt, så har du også fået den samme gevinst, som én, der ejer tre aktier. Derfor har du altså sparet dig selv for omkostningerne ved at have og erhverve tre aktier. I bund og grund, så betyder det, at du kan tjene flere penge med mindre indskud, hvilket er den klare fordel ved gearing.

Husk dog på, at det afspejler sig modsat ved kursfald

Omvendt er det dog også vigtigt, at du sørger for at have in mente, at kursfald også vil afspejle sig på denne måde, hvis der er tale om et gearet produkt. Det er noget, der betyder, at hvis vi tager udgangspunkt i det ovenstående eksempel, så vil et kursfald på 1% også betyde, at dit certifikat med gearing på 300% vil falde 3%. Derfor er det også uhyre vigtigt, at du er opmærksom på, at der naturligvis er en risiko forbundet med at trade gearede produkter.

Når du står over for at skulle vælge din gearing, så er det vitalt, at du sørger for at gøre det med omhu. Der er mange ting, du skal tage højde for, hvilket blandt andet er noget, der gør sig gældende for din risikiprofil, din horisont for din investering og formålet med din investering. Hvis du investerer med dine egne frie midler og er villig til at løbe en større risiko, så kan du også tillade dig at arbejde med en højere gearing og dermed også tage en større risiko.

Det kan være en rigtig god måde at supplere en lavrisiko portefølje. Hvis du handler med gearede produkter, så skal der ikke være nogen tvivl om, at du på denne måde kan tilføje et par højrisiko elementer, hvilket vil skabe variation din portefølje og på den måde også sprede risikoen. Det er naturligvis en vurdering, du selv skal gøre, og være forberedt på, at der er både fordele og ulemper ved at handle med produkter, der har en høj eller en lav gearing.

Hvilke gearede produkter kan jeg handle med?

Ovenstående har du skabt en forståelse for, hvad gearing grundlæggende er og hvordan, det fungerer. Inden det er noget, du kaster dig ud i, så er det vigtigt, at du sørger for at danne dig et godt overblik over, hvilke gearede produkter, du i dag kan finde på markedet. Hvis det er noget, du overvejer at give dig i kast med, så har du neden for mulighed for at se nærmere på nogle af de mest populære gearede produkter, som du kan finde på markedet.

Som du også kort er blevet introduceret ovenfor, så er der f.eks. mulighed for at handle med de såkaldte bull-certifikater. Dertil er det også muligt at basere dine handler på bear-certifikater, som nok er de mest udbredte og dertil også de mest gængse investeringssubjekter, når der er tale om gearing. Et bull-certifikat er en betegnelse for et certifikat, der er forbundet til et underliggende aktiv, der forventes at stige i den periode, du ejer dette bull-certifikat.

Hvis du eksempelvis vælger at investere i et bull-certifikat på baggrund af Vestas-aktien, så er det altså med en forventning om, at aktien skal komme til at stige i værdi. Hvis du derimod forventer det modsatte, og at den vil falde i værdi, så skal du i stedet købe et bear-certifikat. Du kan godt handle disse certifikater uden gearing, men der er dog op til flere forskellige fordele ved at kombinere bull- og bear-certifikater med en enten større eller mindre gearing.

Der skal ikke være nogen tvivl om, at når der er tale om gearing, så er der ikke nogen vej uden om at de såkaldte warrants. Der findes – groft sagt – to slags warrant; købs- og salgswarrants. Hvis du køber en warrant, så erhverver du dig også en ret til at handle et aktiv til en fastsat pris på et fastsat tidspunkt. Det kan være, at du f.eks. gerne vil handle den om 1 år. Dets gearing består i, hvor meget din warrant ændres i værdi i forhold til det aktiv, den er bundet op på.

Arbejd på at minimere din risiko ved gearing

Hvis du overvejer at give dig i kast med at investere i eller handle med flere typer af gearede produkter, så findes der en række gode tips og råd, du bør benytte dig af. I og med, at der er tale om en større risiko, så er der heller ikke nogen tvivl om, at det er vigtigt, at du på en eller anden vis bør sørge for at gardere med en eller flere former for sikkerhedsforanstaltninger Det er blandt andet vigtigt, at du udarbejder en mere dybdegående risikostyring.

Til en start, så er det uhyre vigtigt, at du aldrig giver dig i kast med at investere i produkter, der har en alt for høj gearing, hvis ikke du er klar på, at løbe den store risiko, der også er forbundet med at vælge sådanne handler. Hvis du vælger at investere i certifikat med en gearing på 50, så betyder det, at du ved en negativ kursændring på 2% kan risikere at hele din portefølje pludselig er værdiløs – og det er selvfølgelig ikke sjovt, at skulle stå i dén situation.

Ganske vidst, så er det også en risiko, der afspejler sig i, at det kan gå mindst lige så hurtigt, når du vælger at handle den anden vej. Det betyder dog også, at hvis du ikke er klar på, at der er tale om en stor risiko og du reelt set kan tåle at tabe hele din investering, så skal det bestemt frarådes, at du skal begynde at give dig i kast med gearing – særligt på høje niveauer. Hvis du er forenet med denne risiko og er på markedet for at tjene store penge, så er gearing vejen.

Hvis du gerne vil arbejde med gearing, men samtidig også har et ønske om, at kunne holde din risiko på et lavt niveau, så er det oplagt, at du sørger for at holde dig til at have en gearing der lyder på mellem 5 og 10. Det skyldes, at der i en sådan forbindelse er plads til at have nogle signifikante kursændringer, uden at det er noget, der vil betyde, at din investering er væk på et splitsekund. Derfor skal du ikke være bange for, at din investering pludselig er uden værdi.

Du bør bruge Stop-Loss ved gearede investeringer

Hvis du har planer om, at skulle handle med gearede investeringer, så skal der ikke være nogen tvivl om, at du bør gøre brug af en Stop-Loss-funktion. Det er nemlig med til at sikre, at du kan begrænse dine eventuelle tab, hvilket er en funktion, du kan finde hos langt de fleste seriøse professionelle børsmæglere. Det er en funktion, der som investor tillader dig at vælge et fastsat kursniveauer, hvor dine værdipapirer helt automatisk bliver frasolgt af din platform.

Det er den bedste måde at undgå et stort kursfald, mens du samtidig kan være sikker på, at du ikke ender med at skulle gå fra hus og hjem, uden at du selv skal sidde ved din PC på pågældende tidspunkt. Det er en rigtig god sikkerhed at have, da kurserne kan vise sig at svinge rigtig meget fra dag til dag. På den anden side, så er det dog også en funktion, du kan bruge til at sikre dig en kursgevinst, hvilket dermed heller ikke kræver, at du selv laver handlen.

Det er en funktion, du kan bruge, hvis det underliggende aktiv, som du har baseret din handel på har en bestemt værdi, hvor du enten føler, at du gerne vil du af markedet, for at hjemtage en gevinst eller derimod for at kunne begrænse dit tab. Herefter vil dit system helt automatisk sælge dine værdipapirer, når værdien har ramt det kursniveau, du selv har fastsat. På denne måde kan du både begrænse dit tab og du kan samtidig også sikre gevinst.

Invester aldrig mere end, du kan tåle at tabe

Det er selvfølgelig også vigtigt, at du sørger for at huske på, at der for gearede investeringer gælder den samme hovedregel, som det er aktuelt for alle andre typer af investeringer. Du skal selvfølgelig aldrig investere mere end, hvad du kan tåle at tabe. Du skal vælge et beløb og en gearing, så det passer til den risikoprofil, du har sammensat. Det er også en rigtig god idé, at du sørger for at opsætte nogle konkrete mål.

Er det fordi du søger spænding i dine investeringer, så bør du ikke anvende gearing. Hold dine investeringer sikre og overvej i stedet at få dit adrenalinkick ved f.eks. online casino.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Back To Top